Company

Domestic Network Global Network Affiliate
Seoul Head Office
Ferrum Tower, 19 Eulji-ro 5-gil, Jung-gu, Seoul
82-2-317-1114
Incheon Works
15, Joongbong-daero, Dong-gu, Incheon
82-32-830-6216
Dangjin Works
25, Godae Industrial Complex 1-gil, Songak-eup, Dangjin-si, Chungcheongnam-do
82-41-351-4984
Pohang Works
195, Cheolgang Industrial Complex Road, Daesong-myeon, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do
82-54-278-6111
Busan Works
102, Sinseon-ro, Nam-gu, Busan
82-51-640-5114
Sinpyeong Works
76, Hashinbeonyoung-ro, Saha-gu, Busan
82-51-294-2133
Doseong Center
23-36, Saeteo-ro, Sinpyeong-myeon, Dangjin-si, Chungcheongnam-do
82-41-351-4952
R&D Center
70, 3214, Geonpo Industrial Road, Daesong-myeon, Nam-gu, Pohang, Gyeongsangbuk-do
82-54-271-2710